Så berörs du av ventilationsrenoveringen

Styrelsen har anlitat Falu Ventilation AB för renovering av ventilationsanläggningar i flera av föreningens byggnader. Dessa arbeten kommer att utföras under hösten 2019 med start i slutet av augusti och pågå fram till januari 2020.

Bakgrund
Delar av ventilationsanläggningarna i föreningen börjar bli till åren vilket ger höga drift- och underhållskostnader och de behöver därför bytas. Styrelsen har beslutat att byta ventilationsaggregat i Hus A (Trotzgatan 47), Hus E och F (Trotzgatan 49 A-D), Hus C (Södra Mariegatan 11 A) samt Hus M (Åsgatan 50 D), Hus N (Trotzgatan 45 D) och Hus K (Åsgatan 52 A-B).

De nya aggregaten kommer att vara mer effektiva vilket gör att de drar mindre elenergi samt att bättre värmeåtervinning gör att det även kommer att gå åt mindre energi för att värma upp luften. Även bättre ventilation, mindre problem med ljudnivåer och överföring av matos mellan lägenheter lyfts fram som förbättringar.

Tidsplan
Arbetet inleds i Hus E och F i slutet av augusti och fortsätter sedan i Hus C i september. Därefter kommer Hus A att beröras av arbetena under oktober och M, N och K därefter.

Så påverkas du
Ventilationen kommer att stängas av periodvis när arbeten pågår i de hus som berörs. Falu Ventilation AB bedömer att ventilationen kommer att vara avstängd cirka en till två veckor per hus.

Förutom att ventilationen kommer att vara avstängd under en begränsad period kommer det även att förekomma vissa störande ljud. Enstaka dagar kommer även hissen att behövas för transport av material (detta kommer att aviseras). Arbetena kommer att utföras mellan 08:00 och 16:00 på
vardagar.

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till styrelsen alternativt Falu Ventilation AB för mer information.

/Styrelsen