Övergången till digital tv senareläggs

Som styrelsen tidigare informerat om på hemsidan och i Ångbladet så kommer föreningens tv-leverantör Comhem att gå över till att sända tv-kanalerna helt digitalt. Nytt är dock att de nu väljer att skjuta upp övergången, från 26 maj till 8 september 2020.

Skälet till att övergången skjuts upp är den pågående cronapandemin och Comhem ser inte att detta går att genomföra just nu.

På informationsblad som sitter på anslagstavlor i era trapphus kan ni läsa mer om senareläggningen och vad du behöver göra för att få det att fungera i höst. Du kan också läsa mer på Comhems hemsida om du klickar här!

/Styrelsen