Nytt elavtal

Föreningens elavtal med Dalakraft gick ut den sista februari 2019 och ett nytt elavtal behövde tecknas.
Det tidigare elavtalet var ett så kallat fast pris-avtal. Det tecknades i ett läge då elpriset var lägre än de elpriser som är på marknaden i dag.

För att teckna nytt elavtal tog styrelsen in offerter från tre bolag: EON, Fortum och Dalakraft. Det konstaterades att samtliga offerter innebär att marknadens elpriser, både rörliga och fasta avtal, nu är högre än vårt tidigare avtals.

Dalakraft kan erbjuda ett rörligt elpris-avtal inom ramen för deras så kallade Dala Elfond. Elpriset var det lägsta offererade och elfonden innebär att prissvängningar motverkas. Elen kommer till del från förnyelsebara källor.

Nytt avtal har tecknats av styrelsen med Dalakraft from 1 mars i år. Avtalet löper på tre månader med möjlighet till förlängning. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering sker tillsammans med Dalakraft.

Här kan du läsa mer om Dala Elfond.

/Styrelsen