Nytt bankgiro

Under månadsskiftet februari/mars har HSB genomfört ett byte av bankgiro gällande inbetalningar av månadsavgifter till Brf Ångbryggeriets.

Redan medgivet autogiro kopplas om automatiskt till det nya bankgirot och ni behöver alltså inte göra en ny ansökan. Gällande redan anslutna e-fakturamottagare så kopplas även e-fakturan om automatiskt. Ni behöver därför inte göra en ny ansökan om e-faktura.

Mer information om detta finns att ta del av på Mitt HSB samt på www.hsb.se/malardalarna

Du kan också kontakta HSB Service center på telefonnummer 010-303 27 00 om du har frågor.

/Styrelsen