Nya styrelsen

Vid årsstämman den 9 juni valdes en ny styrelse för föreningen. I samband med stämman tackade vi även av avgående ordförande Niklas Eklund och sekreterare Beatrice Åström.

Den nya styrelsen består av följande personer;

Dan Trum, ordförande (ny),

Kari Jess, Sekreterare (ny),

Margot Gauffain ,Vice ordförande,

Per Nyström, ledamot (omval),

Henrik Andersson, ledamot (omval),

Johan Löfgren, utsedd av HSB Mälardalarna