Ventilationen i våra lägenheter är en viktig angelägenhet för oss alla. Det som är viktigt att tänka på är att ventilationen i en enskild lägenhet hänger ihop med hela husets ventilation. När det fungerar så är in- och utflöde av luft i balans, dvs. det kommer in lika mycket luft i lägenheten som det sugs ut.

Föreningen har sett till att ventilationssystemet är injusterat så att sådan balans uppnåtts. Om någon gör något som påverkar balansen i en lägenhet kan det även påverka grannarna som bor i samma hus. Det som kan hända är att andra lägenheter inte får det luftflöde de ska ha och/eller att oönskade lukter tar sig in via trapphus och andra lägenheter.

Om du planerar att byta spiskåpa i köket är det viktigt att du kontaktar Margot Gauffin i Styrelsen. Hon hjälper dig vidare med dina frågor och önskemål.

Att själv skruva på, ta bort ventilationsdon eller täppa till ventiler är något alla måste hålla sig ifrån då dessa ingrepp kommer att påverka luftbalansen i din lägenhet och kan ge negativa följdeffekter för dina grannar.