Går du i renoveringstankar?

Tänk på att större förändringar i lägenheten, såsom t.ex. ingrepp i bärande konstruktion, avloppsledningar eller ventilation kräver godkännande av styrelsen och fastighetsskötaren. Vid mindre förändringar, såsom t.ex. tapetsering, golvläggning osv. behöver fastighetsskötaren inte kontaktas, men det kan däremot vara bra om du informerar dina närmaste grannar om renoveringen.