Om du vill grilla så går det såklart bra. Grillar du på din balkong så få du endast använda el- eller gasgrill. På din uteplats så får du använda el-, gas- eller kolgrill. Som alltid så gäller det att tänka på brandrisken och iakttaga försiktighet.