Föreningen har två röda sophus, båda lokaliserade vid den stora innergården. I det ena sophuset (närmast Åsgatan) slängs brännbara och komposterbara sopor och i det andra (närmast Trotzgatan) slängs tidningar, plastförpackningar, glas, batterier m.m. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att sopsortera rätt. Stora emballage kör du själv till återvinningen. Vid renovering körs avfall såsom byggmaterial överbliven målarfärg och dyligt genom egen försorg till återvinningen, eftersom felsorteringar innebär merkostnader för föreningen.