Föreningen har en s.k. ”snickarbod” i källaren på huset vid Trotzgatan 45D som föreningens medlemmar får använda för att utföra snickeri-och målningsarbeten. Snickarboden får användas mellan klockan 10.00 -20.00 och bokning görs via kontakterna nedan.

Bertil Staaf 070-6501635

Margot Gauffin 073-988 23 64