Ångbryggeriet har ett avtal med Securitas som bevakar våra parkeringsplatser. Boende och besökare har rätt att parkera i högst 30 minuter på stora gården med infart från Trotzgatan för i-och urlastning. Fordon som används av hantverkare, hemtjänst och annan service till föreningens medlemmar har rätt att parkera under den tid, som krävs för arbetets eller tjänstens utförande, förutsatt att fordonet har tydlig markering i form av målning eller en lapp i vindrutan. All parkering ska ske så att övrig trafik inte hindras. På gårdarna med infart från Södra Mariegatan och från Åsgatan 50 gäller generellt parkeringsförbud utom inom hyrda parkeringsrutor.