Com Hem levererar kabel-TV till föreningen där vissa standardkanaler ingår. Önskar du fler kanaler kan du läsa mer om olika abonnemang på Com Hems hemsida.

Föreningen har ett tecknat avtal med Net-IT om bredbandsuppkoppling. Detta avtal innebär ett fördelaktigt pris för dig som medlem, däremot är det helt frivilligt att välja bredbandsleverantör själv. Om du är intresserad av att beställa din bredbandsuppkoppling via Net-IT, kontakta Margot Gauffin på telefonnummer 073-988 23 64.