Ångbryggeriet har ett antal garageplatser som kan hyras via HSB Dalarnas kontor. Är alla platser upptagna får man ställa sig i vår garagekö. Garageplatsen är inte bunden till lägenheten utan hyrs separat (en plats/lägenhet och familj). Vid avflyttning sägs garageplatsen upp och hyrs ut till den som står närmast i kön.

HSB Dalarna 010-303 27 00