Information till boende om ventilationsprojektet

Som ni alla vet så har ventilationsprojektet som vi inledde i höstas drabbats av problem. Själva bytet av aggregaten har följt tidplanen enligt avtal men efter driftsättning har funktionen till vissa delar varit bristfällig.

Det är många av er som är drabbade och under alltför lång tid tvingats ha undermålig luftkvalitet i era bostäder. Vi beklagar givetvis detta och är trots allt glada att vi nu äntligen kan gå ut med information om att åtgärder för att få bukt med problemen är på gång.

Vi har haft klargörande möten med WSP som projektledare och Falu Ventilation som totalentreprenör. Mötena har varit konstruktiva och har haft som mål att utreda problemen i syfte att åstadkomma relevanta åtgärdslösningar för fungerande ventilation.

Kommande veckor, vecka 10-11 anpassas installationen. Bland annat behöver vissa delar bytas ut för att aggregaten ska ha full funktionalitet och en återstående filterlåda ska tillverkas och monteras. Man utför också en omjustering av aggregaten med anledning av att nya värden uppdagats kring systemets flödeskapacitet.

Sedan vidtar den sista åtgärden i projektet. Det är en individuell injustering av ventilation och flöden i varje enskild bostad. Den delen i arbetet är svår att tidsbestämma eftersom den dels är beroende av att teknikerna kan komma in i era lägenheter på ett rationellt sätt, dels innebär en samordning mellan flera olika slag av bland annat fläktkåpor och tilluftsdon och dessutom kan tvingas identifiera exempelvis igensatta ventiler med mera.

Vi startar injusteringen i de hus som har de största problemen och får räkna med att den tar mellan tre och fem veckor i anspråk. Projektet bör då vara klart för slutbesiktning i början/mitten av april.

Efter slutbesiktning kommer en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, att utföras av en fristående oberoende certifierad kontrollant. Kontrollen är reglerad i lag och säkerställer att ventilationen uppfyller gällande krav. OVK:n utförs i föreningens samtliga fastigheter.

WSP, Falu Ventilation och styrelsen arbetar målinriktat med samsyn för ett smidigt och framgångsrikt slutförande av projektet.

Vi i styrelsen tackar för ert tålamod och ser fram emot att få möta våren med god luftväxling i våra bostäder.

/Styrelsen Brf Ångbryggeriet