Category Archives: Nyhet

Grilla i sommar

Om du vill grilla så går det såklart bra. Grillar du på din balkong så få du endast använda el- eller gasgrill. På din uteplats så får du använda el-, gas- eller kolgrill. Som alltid så gäller det att tänka på brandrisken och iakttaga försiktighet.

Nya styrelsen

Vid årsstämman den 9 juni valdes en ny styrelse för föreningen. I samband med stämman tackade vi även av avgående ordförande Niklas Eklund och sekreterare Beatrice Åström. Den nya styrelsen består av följande personer; Dan Trum, ordförande (ny), Kari Jess, Sekreterare (ny), Margot Gauffain ,Vice ordförande, Per Nyström, ledamot (omval), Henrik Andersson, ledamot (omval), Johan […]

Årsstämman flyttas utomhus

På grund av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att hålla årets årsstämma den 9 juni klockan 18.30 utomhus. Det här för att alla på ett säkert sätt ska kunna delta och utan att vi bidrar till onödig smittspridning. Istället för Kristinegården i centrala Falun kommer vi att hålla till på föreningens egen innergård. Vi […]

Övergången till digital tv senareläggs

Som styrelsen tidigare informerat om på hemsidan och i Ångbladet så kommer föreningens tv-leverantör Comhem att gå över till att sända tv-kanalerna helt digitalt. Nytt är dock att de nu väljer att skjuta upp övergången, från 26 maj till 8 september 2020. Skälet till att övergången skjuts upp är den pågående cronapandemin och Comhem ser […]

TV-utbudet blir digitalt

Föreningens tv-leverantör Comhem går nu över till att sända tv-kanalerna helt digitalt. Det här innebär bättre kvalité på ljud och bild och det abonnemangsfria kanalutbudet kommer att vara detsamma som tidigare. Många av er tittar redan digitalt men ni som tittar analogt behöver ändra till digital-tv på era tv-apparater. Ni som har en äldre tv […]

Nytt bankgiro

Under månadsskiftet februari/mars har HSB genomfört ett byte av bankgiro gällande inbetalningar av månadsavgifter till Brf Ångbryggeriets. Redan medgivet autogiro kopplas om automatiskt till det nya bankgirot och ni behöver alltså inte göra en ny ansökan. Gällande redan anslutna e-fakturamottagare så kopplas även e-fakturan om automatiskt. Ni behöver därför inte göra en ny ansökan om […]

Viktigt om gym och relax i virustider

Föreningens gym och relaxavdelning Med anledning av det nuvarande läget med spridning av coronaviruset vill vi informera föreningens medlemmar om hur vi i styrelsen hanterar situationen. Vi vill fortsatt möjliggöra träning och avkoppling för den som vill och kan och håller därför gymmet och relaxen öppna som vanligt. Vi ser till att det finns tillgång […]

Nya gymtider

Föreningens gym har blivit oerhört populärt senaste tiden vilket är väldigt glädjande. Då det är hård åtgång på tiderna har styrelsen valt att öka andelen bokningsbara pass i gymmet. Det här innebär att drop in-tiderna på vardagar är förkortade och att drop in-tiden på söndagarna är helt borttagna. Från och med nu, vecka 10, så […]

Information till boende om ventilationsprojektet

Som ni alla vet så har ventilationsprojektet som vi inledde i höstas drabbats av problem. Själva bytet av aggregaten har följt tidplanen enligt avtal men efter driftsättning har funktionen till vissa delar varit bristfällig. Det är många av er som är drabbade och under alltför lång tid tvingats ha undermålig luftkvalitet i era bostäder. Vi […]