Monthly Archives: april 2020

Övergången till digital tv senareläggs

Som styrelsen tidigare informerat om på hemsidan och i Ångbladet så kommer föreningens tv-leverantör Comhem att gå över till att sända tv-kanalerna helt digitalt. Nytt är dock att de nu väljer att skjuta upp övergången, från 26 maj till 8 september 2020. Skälet till att övergången skjuts upp är den pågående cronapandemin och Comhem ser […]