Ombyggnadsprojektet är avslutat,alla lägenheter sålda

Utemiljö

Styrelsen jobbar med att ta in offerter för att snygga till vissa gårdar.

Byte av jourtjänst

F r o m fredagen den 29 juni kommer Securitas att ha hand om vår fastighetsjour.Vid brådskande jourfall(t ex vattenläcka,

helt stopp i avlopp) ringer ni samma nummer som tidigare men det är personal från Securitas som svarar och rycker ut vid behov.